Stichting Precious is in 2010 opgericht door Evert en Louise Bergsma. De stichting is ontstaan door een steeds sterker wordend verlangen om in eigen omgeving op een positieve en praktische manier handen en voeten te geven aan het evangelie van Jezus Christus. Wij hebben het verlangen om ons in te zetten voor mensen die aan de rand van de samenleving staan, die nauwelijks in hun levens behoefte kunnen voorzien, mensen met problemen waar ze zelf niet meer uit komen, mensen die moeite hebben met hun onderlinge relaties zoals echtparen, mensen die “beschadigd” zijn of alleen staan.

Wij merken dat er veel gebrokenheid is en schaamte om met dit soort problemen voor de dag te komen. Wij merken in onze omgeving dat mensen behoefte hebben aan warmte en genegenheid. Wij merken dat op een laagdrempelige en praktische manier een helpende hand nodig is en dat daardoor contact mogelijk is om de liefde van Jezus Christus uit te dragen en het evangelie te verspreiden. De naam Precious betekent: Waardevol, omdat voor God ieder mens waardevol, dierbaar en kostbaar is. Ongeacht hoe iemand eruitziet, welke problemen iemand heeft en welke teleurstellingen iemand heeft meegemaakt of hoe beschadigd iemand is: God houdt onvoorwaardelijk veel van Zijn volk. Daarom is het woord van God en onze persoonlijke relatie met Hem de inspiratie en motivatie waarop wij Hem dienen.